Wat is PR marketing

PR marketing is een middel om klanten te bereiken en reputatie op te bouwen. PR koop je niet in per zoveel bereik, het draait om relatie, creativiteit en nieuwswaarde. PR en marketing horen bij elkaar en toch is het niet hetzelfde. PR is voor veel marketeers een beetje een vreemde eend in de bijt omdat PR zich wat moeilijker in een Exel Sheet laat berekenen. Marketingcampagnes hebben meestal salesresultaat als doel waarbij je kunt berekenen hoeveel prospects je boodschap zien en hoeveel omzet dat zal opleveren. PR werkt anders, garanties wat betreft bereik zijn er niet. Het is een doorlopende relatie met de media, bloggers en influencers om ieder moment dat er iets te vertellen is in actie te komen. De ene keer bereik je er meer mensen mee dan de andere. Per saldo zul je zien dat het veel oplevert. Het kost een fractie van het jaarlijkse marketingbudget en de publiciteit die het oplevert is heel waardevol.

‘Hoeveel impressies krijgen we voor dit project?’, is een vraag die we onlangs nog kregen. Dat is nou net wat je niet inkoopt als je voor een PR-campagne kiest bij een PR-bureau. Het kan wel, maar dan heb je het over digitale services waarbij impressies worden ingekocht. Dat kost meer. Inschatten van het resultaat kan wel, dan kan een PR-professional doen.

Zeker voor start-ups met creatieve businessmodellen, maar ook gevestigde bedrijven met onderscheidend vermogen is PR marketing een heel goed middel om bekendheid te krijgen en reputatie op te bouwen.

Het samenbrengen van PR en marketing is wat we bij Nobudget graag doen.